Her er 74 boliger snart ferdigbygd - kjøperne må kanskje vente til neste sommer før de kan flytte inn

Utbyggeren på Overvik har søkt kommunen om utsettelse av krav til trafikkløsninger for området.

Første byggetrinn på Overvik-jordet i Trondheim skal stå ferdig i månedsskiftet september/oktober.  Foto: Camilla Alexandra Lie

Alle de 74 boligene i første byggetrinn på Overvik er solgt, og vil stå ferdige i september/oktober i år. Det er likevel ikke sikkert at kjøperne kan flytte inn da.