- Bygget blir som en høy og dominerende vegg i et område med småhus

600 naboer protesterer mot to leilighetsbygg i et område med tradisjonelle småhus på Charlottenlund.

En gruppe naboer i Barlindvegen på Charlottenlund er motstandere av planer om et leilighetskompleks i nabolaget.  Foto: Camilla Alexandra Lie

Utbygger Puls Eiendom ønsker å erstatte to eneboliger i Røsslyngvegen 1 og 3 på Charlottenlund i Trondheim med to leilighetsbygg over tre etasjer med maksimalt 32 boenheter.