Forskning på vold, overgrep og forsømmelser mot eldre:

- Jeg reagerer veldig på ordbruken

Helse- og velferdsdirektøren i Trondheim kommune, Wenche Dehli, reagerer på studien fra NTNU om vold, overgrep og forsømmelser i norske sykehjem.

Wenche Dehli er helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Morten Antonsen

- Jeg reagerer veldig på ordbruken, sier Wenche Dehli.