Ti år etter 22. juli:

- Det er rart at noe sånt skjedde i Norge

Støttegruppen for 22. juli vil bruke tidsvitner og personlige historier til å la skolebarn lære om terroraksjonen for ti år siden.

En av oppgavene elevene ved Skogn barneskole får er å tegne en «god» tegning, eller skrive et dikt, etter at de har hørt Kristine Sandberg fortelle om 22 juli. Her snakker Sandberg med Nora Emilie Helde Brauten. Fra v. Anna Mørreaunet Bentzen, Petter Lundsvoll, Emrik Hokstad, Brauten, Sandberg, Sondre Skei Nordstad og Alyssa Røtvold.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Årsak: Svært mange skoleelever lærer lite eller ingenting om de dramatiske hendelsene i Oslo og på Utøya for ti år siden.