Så mange vaksinerte har blitt smittet i Trondheim: - Viser at vaksinene er effektive, selv med kun én dose

Under fem prosent av smittede i Trondheim de siste månedene har vært beskyttet med én eller to vaksinedoser.

Siden mai har kun fem fullvaksinerte fått påvist koronasmitte.   Foto: Marit Hommedal

Fra og med mai har 39 vaksinerte fått påvist smitte i Trondheim. 34 av dem fikk dose én minst tre uker før de ble smittet, mens fem hadde fått dose to minst én uke før.