- Det var en stor eksplosjon og vi så høye flammer

Brannvesenet skryter av handlekraftige hyttefolk som bisto under hyttebrann.

Hyttenaboene bisto med båter.   Foto: per inge løberg

Nødetatene rykket mandag ettermiddag til en brann i ei hytte ved Langvatnet i Frøsethmarka på Støren. Hytta var tom da den begynte å brenne. Hytta står på en liten odde og brannvesenet måtte derfor benytte seg av båt for å komme til.