Bekymret for økte utrykningstider når Sluppen bru stenges

Både politiet og brann-og redningstjenesten i Trondheim er bekymret for økte utrykningstider når Sluppen bru stenges.

Brannmester Ole-Petter Smørsgård i Trøndelag Brann- og redningstjeneste uttrykker bekymring for økte innsatstider på grunn av Nydalsbru-prosjektet.  Foto: Morten Antonsen

Fra 14. august til 3. januar blir det igjen mulig å kjøre bil over Sluppen bru. Deretter stenger Statens Vegvesen brua i ett og et halvt år i forbindelse med etablering av ny bru og tunnel til Byåsen.