Funn av kattepoter under Klemenskirke-utgravingen

- Vanskelig å forstå hva dette skal bety, sier forsker og arkeolog, Anna Petersèn.

I etterkant av utgravingen ble det gjort greie for flere merkelige funn under Klemenskirken i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

- Det har vært en intens periode i etterkant av utgravingen. Vi har gjort funn som gjør at vi nærmer oss en ny oppfatning av hverdagsliv, kult og religiøsitet.