Begravelser og bisettelser torsdag 29. juli

Havstein kirke: