Krever at planen sendes tilbake

- Stor risiko for at mange må flytte fra Tyholt

Naboene på Tyholt mener de er rettsløse slik detaljreguleringsplanen for Ocean Space Centre nå foreligger. Nå krever velforeningen på 600 medlemmer at planen sendes tilbake på grunn av formelle feil og mangler.

Frank Audun Kvamtrø, styreleder i Tyholts Ve og Vel mener naboene, bydelen og naturen blir skadelidende av det han hevder er hastebehandling av Ocean Space Centre.  Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

Brevet med sterke anklager mot prosessen er sendt fra advokatfirmaet Prétor til medlemmene i bygningsrådet 23. juli.