- Å dusje sammen er en del av sorgbearbeidelsen

Oppgavene til Brann- og redningstjenesten har gradvis endret seg. I 2020 rykket brannvesenet i Trondheim ut på 56 oppdrag knyttet til trussel om selvdrap.

Den psykiske belastningen enkelte oppdrag påfører redningspersonellet tas på høyeste alvor hos brannvesenet. På bildet ser vi (f.v.) redningsdykker Ketil Tiller, skipsfører John Westbye og fungerende brigadeleder Ole-Petter Smørsgård.  Foto: Morten Antonsen

Trøndelag brann- og redningstjenestes årsrapport for 2020 viser at brannstasjonene i Trondheim hadde 477 brannutrykninger. Nesten like mange oppdrag (468) gjaldt ulykker og andre oppdrag knyttet til sokning, trussel om selvdrap, bistand til politiet og berging av verdier.