SV krever utredning av Ladehammeren

- Arrogant av Erna å legge et så voldsomt press på lokalpolitikerne

Tirsdag skal bygningsrådet avgjøre om Ocean Space får starte byggingen på Tyholt. SV krever nå at det settes av penger og tid til å vurdere om Ladehammeren er bedre enn Tyholt.

- Jeg frykter at vi om noen år at vi angrer oss. At vi bygger en ny «monsterhall» på Tyholt, sier Lars Haltbrekken. Bystyrerepresentant Efia Marie Damba mener naboene må høres og vil jobbe for å utrede Ladehammeren. 

Debatten går fremdeles høyt om hvorvidt Tyholt er riktig plassering for Ocean Space Centre i Trondheim. Tidligere sjef for Marintek, Oddvar Aam, har hevdet at et mulighetsstudium av Ladehammeren vil koste fire millioner kroner og ha en varighet på seks måneder. Han hevder at Ladehammeren vil være et rimeligere og bedre alternativ enn Tyholt.