Vedtok bygging på Tyholt:

- En klar og tydelig beskjed fra kunnskapsbyen Trondheim

Bygningsrådet vedtok detaljregulering for bygging av Ocean Space Centre på Tyholt. - Ingen ønsker støy og støv i sitt nabolag, men dette er et prosjekt som er både gjennomførbart og forsvarlig.

Ocean Space Centre slik det kan bli på Tyholt. Tirsdag fikk prosjektet flertall for detaljreguleringen på Tyholt.   Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Det hevdet Ingrid Skjøtskift (H) under debatten i bygningsrådet tirsdag.