Dette er et sjeldent syn om sommeren: - Spesielt kraftig

Torsdag var det mye lynaktivitet i Trøndelag, men det var spesielt ett nedslag som vekte Frank Dahlsletts interesse.

Frank Dahlslett jobbet tidligere med lynregistrering på Sintef i mange år, til han gikk av med pensjon for fem år siden. Selv om han i dag er pensjonist følger han nøye med på lynaktiviteten og systemets nøyaktighet. Da hans nevø, Markus Dahlslett, torsdag sendte ham en film av ett av lynene, måtte han inn og sjekke systemene igjen.