E6-trasé gjennom Hovin:

- Et veldig dramatisk inngrep fra et biologisk mangfold-perspektiv

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, tror ikke norske politikere forsto hvor store naturinngrep det kreves for å bygge veier med 110-sone, da de sa «ja» til å dimensjonere for den fartsgrensen. Han mener at det som nå skjer på Hovin er en katastrofe.

Truls Gulowsen oppfordrer politikere i kommune, fylke og nasjonalt om å stoppe opp og snu på det premisset om at alt «på død og liv» skal bygges med 110-sone. Her på Hovin tidligere denne uka.  Foto: Kim Nygård

- Jeg håper vi kan få den samme oppvåkningen når det gjelder naturødeleggelser knyttet til veibygging, som vi så under vindkraftutbyggingen. Alt for få har tatt innover seg hvor viktig det er å også sørge for å ikke ødelegger natur når man skal bygge vei, sier Gulowsen.