Vil lage utdanning som skal sikre lik skolekvalitet for alle barn

- Vi må bli enda bedre til å sikre gode lærere over hele landet. Det skal ikke være stedet du bor som avgjør hvor god utdanning du får. Den ballen skal jeg ta, sier kunnskapsminister Guri Melby.

- Vi bruker opp imot 2 milliarder på kompetanseheving i dag. Og vi må bruke dem på rett måte for å dekke de problemene vi har. Vi har uløste problemer som lærermangel i små distriktskommuner, og vi trenger bedre løsninger, sier kunnskapsminister Guri Melby.  Foto: Jil Yngland

- Alle barn og unge over hele landet skal få god utdanning av kvalifiserte lærere. Samtidig skjønner jeg at dette ikke er like lett alle steder i landet og at spesielt mindre kommuner strever med å få folk med rett kompetanse, sier Melby.