Forventer flere bekymringsmeldinger fra foreldre: - Brannrisikoen her er svært stor

Mange av de gamle trehusene på Møllenberg er for dårlig sikret mot brann, mener brannvesenet. Og dersom det først blir brann, kan det bli enorme konsekvenser.

Morten Knutsen og Torgeir Brurok i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har ekstra stort fokus på brannsikkerheten på Møllenberg.  Foto: Toini Thanem

- Det er generelt sett svært stor brannrisiko her, særlig på grunn av de tettbygde trehusene, sier branningeniør Torgeir Brurok og overbrannmester Morten Knutsen i Trøndelag brann- og redningstjeneste.