Fem dager da framtiden for reindriften på Fosen står på spill

Onsdag startet Høyesterett behandlingen av den viktigste saken for reindriftssamer i Norge i nyere tid. Fosen-samenes framtid står på spill.

Fosen vinds direktør Tom Kristian Larsen har ikke truffet reindriftssamene på Fosen før. Rett før saken i Høyesterett startet onsdag, fikk han muligheten da lederen for lederen av driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jåma, kom bort og hilste på ham.   Foto: Kim Nygård

Er de 80 vindturbinene på Storheia i Åfjord lovlig oppført? Det er et av spørsmålene de 11 dommerne i Høyesterett i storkammer skal ta stilling til.