Tina Bru forsvarer vindkraftutbyggingen på Fosen

- Vi er opptatt av at vedtakene Olje- og energidepartementet gjør, skal stå seg, og mener at de er gyldige, sier olje og energiminister Tina Bru.

- Fosen-saken reiser spørsmål om Olje- og energidepartementets vedtak er i tråd med statens folkerettslige forpliktelser. Vi er opptatt av at vedtakene vi gjør skal stå seg og mener at de er gyldige, sier Tina Bru.   Foto: Morten Antonsen

Vedtakene hun referer til, er konsesjonene til Fosen vinds vindkraftverk, og spesielt Storheia og Haraheia som nå behandles i Høyesterett.