Bystyret sa ja til gigant på Tyholt

Med stort flertall godkjente bystyret i Trondheim torsdag kveld planene om å skvise inn havforskningssenteret Ocean Space Centre blant boliger og annen virksomhet.

Ocean Space: Her er en flik av det nye havforskningsanlegget, betraktet fra øst mot vest i Otto Nielsens veg.   Foto: Snøhetta arkitektfirma

– For å kunne utvikle oss videre og være en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, er det helt avgjørende at vi får et nytt og moderne havromssenter.