Skal jeg vaksinere barnet mitt? Hva veier for og hva veier mot?

Torsdag ble det klart at 12-15-åringene skal få vaksine. Men er det trygt? Hva vil konsekvensene bli dersom de ikke vaksineres? Og hva har det å si at poden er i puberteten?

Barnelege Torstein Rø råder å følge FHIs vurderinger og ta vaksinen.   Foto: Kjell A. Olsen

Eivind Almaas, som er med i NTNUs covid-19 datamodelleringsgruppe, mener det er helt nødvendig at også denne aldersgruppen vaksineres for å oppnå flokkimmunitet.