CIA-sjefens familie ga 10 000 dollar til å pusse opp denne grå stua langt inne på fjellet

Huset langt inne i Snåsafjellene var sentralt i en amerikansk operasjon på norsk jord.

Ebbe Deraas, på trappa på våningshuset som var hovedkvarter for den amerikanske militæroperasjonen Operasjon Rype. Han og mange andre har jobbet for å ta vare på huset og historien rundt det. Nå er huset restaurert slik det var i 1945.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Like før klokka ett fredag klapprer et mørkmalt militærhelikopter inn over fjellgården Gjefsjøen. Det sirkler tre ganger før det lander på jordet like ved gården.