Mange hundre barn i Trondheim venter ulovlig lenge på hjelp: - En galopperende økning

- Uholdbart, sier handicapforeningene, som opplever at barn og familier er rettsløse når kommunen ikke makter å gjøre det de er pålagt.

- Kommunen kan ikke velge bort de lovfestede rettighetene ungene har til å få vurdert hvilke støttetiltak de trenger gjennom å få utarbeidet en sakkyndig vurdering. Loven og veilederen fra staten er klar på at å få utarbeidet en sakkyndig vurdering ikke skal ta mer enn tre måneder, sier Kristian Lian, regionkontorleder i Norges handikapforbund Trøndelag og Trine Wigtil, tillitsvalgt i Handikappede barns foreldreforening. 

Trondheim kommune har i dag bortimot 800 barn som har ventet mer enn 3 måneder på en vurdering av sine spesialpedagogiske behov.