På to år har antallet straffedømte blitt doblet. Nå advarer fagenheten ved St. Olav

- Dette er personer som trenger tilpassede forhold for å få et bra liv og hindre videre kriminalitet, sier Elin Ulleberg, klinikksjef i psykisk helsevern ved St. Olavs hospital.

- Kapasiteten er under press, og situasjonen er alvorlig, sier Elin Ulleberg, klinikksjef i psykisk helsevern ved St. Olavs hospital.  Foto: Rune Petter Ness

Høsten 2019 hadde Sentral fagenhet for tvungen omsorg ved Brøset ansvaret for 11 straffedømte. Knappe to år senere er antallet økt til 24.