- Det er fortvilt å avvise pasienter når jeg vet at de ikke har noe annet sted å gå

Hun har et halvt års ventetid, og må ofte si nei til pasienter. Psykolog Kristin Lyse mener det er kritisk mangel på psykologer i Trondheim.

Kristin Lyse har vært avtalepsykolog i Trondheim i fem år. Hun opplever en massiv pågang av pasienter. - Det er fortvilt å avvise pasienter, sier hun.  Foto: Richard Sagen

- I de fem årene jeg har hatt psykologpraksis, har behovet alltid vært mye større enn tilbudet. For meg er det uforståelig at ikke Helse Midt-Norge kan lyse ut flere hjemler, sier Lyse.