Politiet vil ta DNA-prøver i 61 trønderske savnetsaker

Her avlegger Bjørn Arve Skorstad DNA-prøve 34 år etter at faren forsvant. Politiet har opprettet ett eget savnetprosjekt som følge av Adresseavisens artikkelserie «Savnet»

Bjørn Arve Skorstad. Avla DNA-referanseprøve til saknetregisteret. Hans far Ragnar Skorstad er savnet på sjøen etter en tur alene i båt ved Otterøya utenfor Namsos i 1987. Her sammen med Frode Reiten som tar DNA-prøven. Reiten er prosjektleder i det nye savnetprosjektet i Trøndelag politidistrikt. Er til daglig kriminaltekniker og regional leder for ID-gruppa i Midt-Norge. Bjørn Arve Skorstad. Avla DNA-referanseprøve til saknetregisteret. Hans far Ragnar Skorstad er savnet på sjøen etter en tur alene i båt ved Otterøya utenfor Namsos i 1987. Frode Reiten. Prosjektleder i det nye savnetprosjektet i Trøndelag politidistrikt. Er til daglig kriminaltekniker og regional leder for ID-gruppa i Midt-Norge. Tommy Nytoft. Er pårørendekontakt i Trøndelag politidistrikt, og jobber mye med savnetsaker i det daglige. Jobber nå med Trøndelag politidistrikt sitt nye savnetprosjekt.  Foto: Håvard Jensen

I artikkelserien avdekket Adresseavisen at politiet manglet full oversikt over trønderske savnetsaker. Nå registrerer Trøndelag politidistrikt 29 savnetsaker som Adresseavisen har funnet og som ikke sto i Saknetregisteret. Etter Adresseavisens funn, vil politiet hente inn DNA i totalt 61 savnetsaker.