Tar kraft fra Fosen til elektrifisering av oljeplattformer

Dette Fosen-kraftverket skal bidra til elektrifiseringen av oljeplattformene Draugen og Njord. Draugen drives av Okea, Ola Borten Moes oljeselskap.

Som olje- og energiminister var Ola Borten Moe med på å berede grunnen for vindkraftutbyggingen på Fosen. Nå skal Okea beynytte seg av blant annet Roan-anlegget (bildet) til å elektrifisere oljeplattformen Draugen.  Foto: Morten Antonsen/NTB

Dermed vil vindkraftverket i Roan (bildet) og andre på Fosen som Ola Borten Moe beredte grunnen for da han var olje- og energiminister, få avsetning på en god porsjon kraft.