E6-bygging blir forsinket

Arbeidet med å bygge ny firefelts E6 øst for Berkåk har stoppet opp.

Forsinket: Når ny E6 står ferdig, skal bilister slippe å stange i kø, som her ved Stavåbrua sør for Berkåk. Nå er arbeidet med nyveien forsinket.   Foto: Statens vegvesen

– Forsinkelsen er udramatisk, og skyldes ikke uenighet, men administrative forhold, der arbeid har tatt lengre tid enn vi hadde planlagt, sier Arild Mathisen, prosjektsjef i Nye veier for ny E6 på strekningen Ulsberg – Vindåsliene.