Under denne bygården ligger ett av byens eldste underjordiske rom

Parkgården i Vår Frue gate skjuler en av Trondheims best bevarte hemmeligheter.

Parkgården: Parkgården ble bygget opp etter den store bybrannen i 1681. Tidligere lå den også en gård omtrent på samme sted som der Vår Frue gate 4 ligger i dag.  Foto: FRODE SINGSAAS

- Dette er en av byens eldste hvelvkjellere, sier Roy Åge Håpnes fra Byantikvaren idet vi klatrer ned den heller ujevne steintrappen.