Kampen om campus:

NTNU skulle rive huset deres, men så skjedde det noe

Huset i Christian Frederiksgate 15 skulle rives for å gi plass til campussamlingen. Nå må NTNU spare penger og går bort fra planene.

Kanskje berget: Det siste halvåret har de kjempet mot NTNU for å beholde huset. Her er de ute i hagen med Høyskoleparken og Hovedbygningen rett bak. Fra venstre: Christian Skjærvø, Liv Skjærvø, Birgitte Skjærvø og Thomas Tveit.   Foto: david engmo

De gamle trehusene i Grensen skulle få selskap av et nytt universitetsbygg. Noen hus skulle få stå, noen skulle flyttes og noen skulle rives. På rivingslista sto Christian Frederiks gate 15. Samme familie har eid huset i over hundre år, og beboerne fortvilte over rivingsplanene. De lurte på hva som skulle skje med dem nå.