Høyesterett har satt punktum for halliksaken mot Club4-Krogstad

Da lagmannsretten nektet å fremme anken etter hallikdommen på åtte måneders fengsel fra tingretten, anket Tom Ketil Krogstad dette til Høyesterett.

Club 4-sjef Tom Ketil Krogstad nektet straffskyld da straffesaken gikk i Trøndelag tingrett. Nå er saken rettskraftig.  Foto: Privat

Avgjørelsen fra den øverste domstolen kom tirsdag. Høyesteretts ankeutvalg skriver i kjennelsen at Tom Ketil Krogstads anke over at Frostating lagmannsrett ikke ville behandle halliksaken, forkastes. Dermed er hallikdommen mot 55-åringen rettskraftig.