På NTNU er det nesten like vanskelig å bli gymlærer som lege

Ingvild har gode nok karakterer til å studere hva som helst. Hun valgte å bli kroppsøvingslærer.

Nedover Nidelva: Ingvild Tegnander (fremst i midten) har fått tak i en redningsbøye der hun svømmer nedover Nidelva.   Foto: Mariann Dybdahl

Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag på NTNU er superpopulær. Framtidas gymlærere har toppkarakter i alle fag.