- Barn helt ned i åtteårsalderen tar kontakt. Det er urovekkende

Etter at pandemien startet har antall unge som sliter med spiseforstyrrelser eksplodert.

Maren Kjeldstad og Anne B. Plathe ved ROS Trøndelag er bekymret for den store økningen i spiseforstyrrelser blant barn og unge.  Foto: Håvard Jensen

- Vi har hatt en stor økning i antall henvendelser det siste året, både nasjonalt og her på kontoret vårt i Trøndelag, sier Maren Kjeldstad, senterleder ved Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) i Trøndelag.