Kjempeprosjekt i Trondheim kan bli satt på vent

Byggingen av cirka 400 leiligheter og rekkehus i Ranheimsfjæra i Trondheim kan bli lagt på is fordi det er tenkt bygd i et område med deponerte organiske masser. Utbyggeren mener de sikrer at det ikke oppstår helsemessige ulemper.

På området nærmest kamera kan det komme cirka 400 nye boenheter. Bildet er tatt fra sjøsiden nedenfor Ranheim kirke. Idrettsanlegget på Ranheim ligger cirka midt i bildet.  Foto: Morten Antonsesn

«Kommunedirektøren mener erfaringene med nylig oppførte bygg på deponi og i randsonene til disse, viser at det er høy sannsynlighet for innsig av gass i bygningsmassen», skriver administrasjonen i saksframlegget til neste ukes bygningsrådsmøte i Trondheim.