Distriktsopprør i MDG:

- Jeg skjemtes over å være i partiet litt for mange ganger i løpet av valgkampen 

MDG bommet på sperregrensen. Nå skal partiet evaluere. Etter initiativ fra Trøndelag MDG forsøkte en rekke fylkeslag allerede i fjor å appellere til en mindre snever og negativ valgkampstrategi.

FORSØKTE Å APPELLERE: Marita Nergård Gustad var MDG forrige fylkesleder i Trøndelag og andrekandidat på partiets liste i Nord-Trøndelag. Før jul i fjor forsøkte hun og en rekke andre MDG-veteraner å appellere til en mindre negativ valgkampstrategi for moderpartiet.  Foto: LEIF ARNE HOLME

- Jeg skjemtes over å være i partiet litt for mange ganger i løpet av valgkampen. Om ikke partiet tar et skikkelig oppgjør med den negative retorikken og den manglende evnen til å dra med seg hele landet, så er ikke dette et parti å bruke mer tid og krefter på.