Nytt område i Trondheim har skutt frem som taper i levekårsundersøkelsen

I et område vokser fire av ti barn opp i lavinntektsfamilier. Ikke langt unna har nesten halvparten av innbyggerne lang utdanning. Nå setter kommunen inn tiltak.

Et omfattende leiemarked i dette området kan forklare noe av den lave scoren på levekårsundersøkelsen. Nå tar kommunen grep for å gi beboerne gode liv tross dårligere levekår.  Foto: Morten Antonsen

- Det er så positivt at de vil gjøre noe med dette området. Det blir sett på som et slumområde for fattigfolk, og jeg synes det er flaut å fortelle folk at vi bor her. Men beliggenheten er jo så fin, så jeg tror det er mye positivt å hente, sier en kvinne Adresseavisen har snakket med.