Håper dette kan bidra til å dempe byggekonfliktene i Trondheim

14 000 nye boliger og videre fortetting i dagens bebyggelse er ventet å skape konflikter i nabolag i Trondheim også frem mot 2033.

I den nye byutviklingsstrategien er Byåsen blant områdene som i fremtiden kan fortettes med hensyn til eksisterende strøkskarakter.   Foto: Terje Svaan

Nå skal politikerne se på tiltak som kan bidra til å dempe konfliktnivået mellom utbyggere og naboer.