– Vi må sikre at risikoen ikke ligger hos kommunen eller boligkjøperen

Politikerne er positive til en massiv boligutbygging på et gammelt deponi i Ranheimsfjæra i Trondheim. Planen er å gjøre utbyggeren ansvarlig for et langsiktig kontrollsystem.

På området nærmest kamera kan det komme cirka 400 nye boenheter. Bildet er tatt fra sjøsiden nedenfor Ranheim kirke. Idrettsanlegget på Ranheim ligger cirka midt i bildet.   Foto: Morten Antonsesn

– Saken er at veldig mye av Trondheims byggbare grunn er deponier. Så om vi hadde fulgt kommunedirektørens tilnærming her og sagt nei til slik bygging, da hadde vi sagt nei til ganske store områder på Sluppen, Lade og her (Ranheimsfjæra, journ.anm.), sa Høyres Trygve Bragstad i tirsdagens bygningsrådsmøte.