Ny rapport om vindkraftutbygging setter sinnene i kok

En rykende fersk masteroppgave fra Nord universitet hevder satellittbilder viser langt større naturinngrep enn det som tallfestes i konsesjonssøknaden for Roan vindkraftverk. NVE mener at utbyggeren har sitt på det tørre.

Knut Botten hevder at veiene i et av landets største vindkraftverk skal være fire ganger bredere enn tallfestet i søknaden. 

I et innlegg i DN hevder førsteamanuensis Ivar Holand og masterstudent Knut Botten at naturinngrepene fra vindkraftutbyggingen i Roan i Åfjord, er hele tre ganger større enn det utbyggeren søkte konsesjon om.