- NTNU-ansatte har fått munnkurv og får ikke delta i debatten om Ocean Space Centre

NTNU-ansatte kvier seg for å delta i debatten om utviklingen av universitetet og campus. Flere mener de har fått munnkurv, forteller NTNU-professor Aksel Tjora.

Trusler mot ytringsfrihet: Saira Basit er førstamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og medlem av Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe om akademisk ytringsfrihet. Aksel Tjora er professor i sosiologi og medlem i NTNU-styret.   Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

  • Frykter akademikere hva som skjer dersom de formidler kontroversielle forskningsfunn?
  • Risikerer forskere utfrysing fra kolleger dersom de deltar i debatter med upopulære funn eller synspunkter?
  • Kan akademikere delta i debatter om egen arbeidsplass?

Det var tema da Morgenbladet inviterte til debatt om truslene mot den akademiske ytringsfriheten på Stockmanndagene, arrangert av NTNU og Litteraturhuset i Trondheim.