Strid om byggeprosjekt i Trondheim: – Det er galskap å bygge høyblokk her

Hallset i Trondheim kan få et nytt høyhus i 14 etasjer. Kommunedirektøren ser helst at bebyggelsen begrenses til seks etasjer.

Skissen viser hvordan høyblokka på Hallset kan bli dersom utbyggerne får bygge slik de ønsker. Etasjen som er markert rød, er lagt til på bygg H etter offentlig ettersyn, står det i saksframlegget.  Foto: ARC Arkitekter AS/Saksdokumentene til bygningsrådet

– Det er galskap å bygge høyblokk her. Om man sammenligner med andre bygg i bydelen, blir det helt feil å bygge en blokk i 14 etasjer. Hallset var Trondheims første drabantby, og er kjent for å ha småblokker i tre og fire etasjer. Dette vil ødelegge identiteten til Hallset fullstendig, mener styreleder Erik Alexander Grande i Nabotunet borettslag.