Høyhus i 15 etasjer, E6 i tunnel og 5100 nye boliger: Dette kan bli Trondheims nye bydel

Sluppen i Trondheim kan bli en bydel med flere tusen nye boenheter, høyhus og E6 lagt i tunnel.

Denne illustrasjonen viser hvor utbyggingen av Sluppen er tenkt å skje. Det er flere alternativer til hvordan bygningene kan utformes. De grå bygningene er kontorbygg og de hvite er boliger. Skissen viser også hvordan en tunnel på E6 kan bli.  Foto: Asplan viak/volumstudie/saksdokumentene til bygningsrådet

– Sluppen kan bli en urban og livlig bydel med gode uteområder og et godt kollektivtilbud. I tillegg ligger Sluppen kun en kort sykkeltur unna Midtbyen. Bydelen skal være et forbilde på klimavennlig byutvikling, sier byplansjef Ragna Fagerli i Trondheim kommune.