Dette er den nye vaktmesteren til havs

For første gang prøver Equinor ut droner til vaktmesterjobben på havbunnen. Trondheim er testarena før dronen skal til Johan Sverdrup-feltet.

Flatfish: Dronen Flatfish har inspisert fjordbunnen rett utenfor Trondheim sentrum og blir heist på land for inspeksjon av folkene fra NTNU og Equinor.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Flatfish heter dronen og ser ut som en luftballonghval der den blir heist på land på NTNUs testsenter rett utenfor Ila og Trondheim sentrum. Her har NTNU en hel forskningsverden under sjøoverflata. Mellom land og Munkholmen ligger det to ladestasjoner for roboter og droner. Den ene er plassert på 90 meters dyp. Den andre ligger lenger ute mot Høvringen på hele 360 meters dyp. Det er dette anlegget Equinor bruker når de tester ut om Flatfish kan passe for vaktmesteroppgavene som venter til havs.