Fosen-samene vant stort i Høyesterett

Utbyggingen av vindkraftverkene i reinbeitedistriktene på Fosen, er brudd på FN- konvensjonens bestemmelse om sivile og politiske rettigheter. Storheia og Roan vindkraftverk ble ikke lovlig satt opp.

De tre avgjørelsen først og fremst gjelder, de tre andelseierne i driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke, Leif Arne Jåma, John Kristian Jåma og Tom Mathias Jåma.  Foto: Kim Nygård

Det konkluderer Høyesterett.