Krever at vindparkene på Fosen rives etter sjokk-dom: - Dette er stort

Sametingspresident Aili Keskitalo mener vindparkene på Fosen må rives etter dommen mandag, og får støtte fra jusprofessor Øyvind Ravna i at deler av parken må demonteres. SV på Stortinget krever nå en større gjennomgang.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) krever riving.   Foto: THERESE ALICE SANNE

Mandag kom sjokkavgjørelsen fra Høyesterett om at Fosen-samene får medhold på alle punkter i den betente striden om vindkraftutbyggingen på Fosen, som er utført midt i reinens matfat.