Lovte å stoppe nedlegging av Siva: Nå foreslår regjeringen det likevel

Både distriksministeren og næringsministeren bedyret i sommer at omorganiseringen og nedleggelsen av Siva skulle stilles i bero. Nå foreslår regjeringen å legge Siva inn under Innovasjon Norge. Ap og Sp lover derimot at Siva skal bestå.

Næringsminister Iselin Nybø (tv) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.   Foto: Svein Ove Ekornesvåg

- Regjeringen har ikke politisk flertall for å gå videre med dette. Nå skal Stortinget i stedet få en ny gjennomgang av hele det statlige virkemiddelapparatet, uttalte daværende distriktsminister Hofstad Helleland til Adresseavisen i juli.