To tunneler på E6 måtte stenge da høydemarkører løsnet delvis fra taket

Et høyt kjøretøy kjørte inn i tunnelene og forårsaket at begge måtte stenge tirsdag.

Stavsjøfjelltunnelen ble stengt først, klokka 0945, deretter ble Helltunnelen stengt bare fem minutter senere.