- Denne saken belyser ett av vår tids store dilemma, kanskje det største

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe tror høyesterettsdommen som fastslår at vindkraftverkene i Roan og Storheia er ulovlige, vil få betydning for fremtidige utbygginger.

AVVISTE KLAGE: Som daværende olje- og energiminister avviste Ola Borten Moe klagen fra reineierne i 2013. Her fra et oppdrag Nordsjøen på Troll A-plattformen som statsråd i 2011.  Foto: Schjetne, Steinar

- Men dommen endrer ikke på det grunnleggende, enorme behovet Norge, Europa og resten av verden har for fornybar energi, sier Borten Moe.