Tilsynssaken etter Kongsberg-drapene kan ta et halvt år

Statsforvalteren i Oslo og Viken håper å være ferdig med tilsynssaken knyttet til helsehjelpen drapssiktede Espen Andersen Bråthen har fått, innen seks måneder.

Politiet i Kongsberg sentrum kvelden der fem personer ble drept og tre skadd.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Saken oppdateres.

Forvalterens helseavdeling har varslet Kongsberg kommune og Vestre Viken helseforetak om at det blir åpnet tilsynssak etter drapene på Kongsberg.

– Vi ber i første omgang om informasjon om den siktedes kontakt med helsevesenet fra januar 2018 og fram til i dag, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

Kommunen bes om å sende 37-åringens fullstendige journal og en uttalelse fra ledelsen hvor det redegjøres for eventuelle tjenester som ble gitt. Kommunen må også oversende vedtak på tjenester eller tiltaksplaner som viser tjenestetilbudet som ble gitt.

Tilsynet av kommunen gjelder helsehjelpen Bråthen har mottatt av kommunen.

Helseforetaket må også sende fullstendig journal, samt korrespondanse, prøvesvar og legemiddeloversikt. Videre vil Statsforvalteren ha eventuell dokumentasjon på tidligere behandlingsforløp.

Tilsynet av foretaket gjelder helsehjelpen Bråthen har mottatt under klinikk for psykisk helse og rus.

Forvalteren vil også ha en uttalelse fra ansvarlig ledelse både i kommunen og helseforetaket hvor det redegjøres for hvordan man ser på saken.

Kommunen har fått svarfrist 8. november, mens helseforetaket har fått frist til 6. november.

På forsiden nå