Vedtok disse endringene for Trondheims nye bydel

Bygningsrådet i Trondheim vedtok tirsdag viktige endringer i Sluppen-planen.

«Perspektiv Baard Iversens veg» står det under denne skissen som ligger i saksdokumentene til tirsdagens møte i bygningsrådet.  Foto: Saksdokumentene til bygningsrådet

Sluppen skal bli en ny bydel med flere tusen boenheter. Tirsdag vedtok bygningsrådet å sende kommunedelplanen ut på høring. Planen legger de overordnede føringene for utviklingen av Sluppen og skal trolig sluttbehandles i bystyret neste år.